DLACZEGO CUKIER I WITAMINA C TO ZŁE POŁĄCZENIE?

DLACZEGO CUKIER I WITAMINA C TO ZŁE POŁĄCZENIE?

Wiele różnych mechanizmów utrzymuje stężenia witaminy C w osoczu w ścisłych granicach, natomiast wyróżnia się 2 specyficzne mechanizmy odpowiadające za jej dokomórkowy transport:

  1. Transport czynny z udziałem transporterów zależnych od jonów sodu SVCT 1 oraz SVCT 2 (ang. Sodium-dependent Vitamin C Transporter) (Tsukaguchi i wsp., 1999; Wang i wsp., 2000);

  2. Dyfuzja ułatwiona za pośrednictwem transporterów glukozy z rodziny GLUT (ang. Glucose Transporters), konkretnie izoformy GLUT1, GLUT3 oraz GLUT4.

 

CZY ISTNIEJE BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK MIĘDZY SZCZEPIENIEM PRZECIWKO GRUŹLICY A RYZYKIEM ROZWINIĘCIA SIĘ CHOROBY COVID-19?

CZY ISTNIEJE BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK MIĘDZY SZCZEPIENIEM PRZECIWKO GRUŹLICY A RYZYKIEM ROZWINIĘCIA SIĘ CHOROBY COVID-19?

Na początku warto jest się zastanowić dlaczego w niektórych krajach rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 jest tak szybkie i systemy opieki zdrowotnej stają się z tego powodu niewydolne, inne kraje zaś kontrolują epidemię w większym stopniu. Pojawił sie w tym zakresie pewien trop. 28 marca ukazał się (w wersji preprint, tzn. jeszcze nie został zrecenzowany i wydrukowany) artykuł z bardzo interesującą hipotezą. [1]
Autorzy badali związek pomiędzy wyszczepieniem populacji poszczególnych krajów na gruźlicę (szczepienie nazywa się BCG) a zapadalnością na COVID-19 i śmiertelnością z powodu tej choroby.

WITAMINA C – BIOLOGICZNY MARKER ZDROWIA METABOLICZNEGO

WITAMINA C – BIOLOGICZNY MARKER ZDROWIA METABOLICZNEGO

„…przezwyciężenie inercji i dogmatyzmu skostniałego myślenia wymaga czegoś więcej
niż logika i klarowna prezentacja jednoznacznych dowodów”
Irwin Stone


Witamina C była i jest najczęściej badaną substancją w historii medycyny. Paradoksalnie, wciąż należy do najbardziej lekceważonych substancji, szczególnie w kwestii jej praktycznego zastosowania, mimo ogromnej liczby badań zakończonych oraz będących
w toku.
Na potwierdzenie tej tezy wspomnę tylko, że w największej bazie naukowej na świecie Pubmed (baza ta zawiera ponad 30 milionów cytowań piśmiennictwa biomedycznego
z MEDLINE, czasopism nauk przyrodniczych i książek online), po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „vitamin C” wyświetliło mi… 64 717 artykułów poświęconych tej najsławniejszej
z witamin (stan na 12 kwietnia 2020 roku). Szacuje się, że każdego dnia publikowany jest jeden artykuł dotyczący witaminy C.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – STYMULATOR I INHIBITOR UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – STYMULATOR I INHIBITOR UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – STYMULATOR I INHIBITOR UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

 

W poprzednim poście zwróciłem uwagę na immunostymulujące aspekty aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym. Jednocześnie w ostatnich latach, używając slangu, panuje wielki „hype” na uprawianie sportów ekstremalnych. Zaprezentuję więc dane dotyczące tego drugiego krańca kontinuum, czyli efektów nadmiernej (w stosunku do możliwości biologicznych organizmu) aktywności fizycznej. LET’S START!