X

Etapy prowadzenia klienta/pacjenta

Krok 1
Wywiad żywieniowy + badania laboratoryjne
 

WYWIAD ŻYWIENIOWY

W celu opracowania optymalnej strategii postępowania w zakresie żywienia i opracowania idealnie dopasowanej diety, niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu żywieniowego. W oparciu o wypełnione ankiety zaproponowana zostanie optymalna strategia postępowania w zakresie dietoterapii.

BADANIA LABORATORYJNE

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych (biochemicznych) jesteśmy w stanie ocenić zdrowie pacjenta lub znaleźć przyczynę występujących objawów. Odpowiednia znajomość zależności między różnymi badaniami, zdolność myślenia analitycznego oraz praktyka, pozwalają na trafną ocenę sytuacji zdrowotnej pacjenta, a w konsekwencji wdrożenie odpowiednich działań.

Krok 2
Konsultacja dietetyczna

Ocena budowy somatycznej (podstawowe cechy somatyczne oraz analiza składu ciała z wykorzystaniem metody impedancji bioelektrycznej).

Identyfikacja błędów żywieniowych na podstawie szczegółowej analizy wywiadu żywieniowego.

Profesjonalna interpretacja wyników badań laboratoryjnych, w tym ocena aktualnego stanu zdrowia metabolicznego oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń/chorób.

Krok 3
Kompleksowe zalecenia w zakresie dieto-profilaktyki oraz dieto-terapii
Klient/pacjent otrzymuje drogą mailową szczegółowy materiał dotyczący zaleceń żywieniowych i suplementacji. 
Krok 4
Kontrola efektów

Realizacja kolejnych badań po upływie 2-3 miesięcy (analiza porównawcza). Okresowe konsultacje w celu kontroli efektów realizowanych zadań oraz ewentualnej korekty zaleceń.

Partnerzy