Etapy prowadzenia klienta / pacjenta

WYWIAD ŻYWIENIOWY + BADANIA LABORATORYJNE

WYWIAD ŻYWIENIOWY
W celu opracowania optymalnej strategii postępowania w zakresie żywienia i opracowania idealnie dopasowanej diety, niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu żywieniowego. W oparciu o wypełnione ankiety zaproponowana zostanie optymalna strategia postępowania w zakresie dietoterapii.
BADANIA LABORATORYJNE
Na podstawie wyników badań laboratoryjnych (biochemicznych) jesteśmy w stanie ocenić zdrowie pacjenta lub znaleźć przyczynę występujących objawów. Odpowiednia znajomość zależności między różnymi badaniami, zdolność myślenia analitycznego oraz praktyka, pozwalają na trafną ocenę sytuacji zdrowotnej pacjenta, a w konsekwencji wdrożenie odpowiednich działań.

KONSULTACJA DIETETYCZNA

Ocena budowy somatycznej (podstawowe cechy somatyczne oraz analiza składu ciała z wykorzystaniem metody impedancji bioelektrycznej).
Identyfikacja błędów żywieniowych na podstawie szczegółowej analizy wywiadu żywieniowego.
Profesjonalna interpretacja wyników badań laboratoryjnych, w tym ocena aktualnego stanu zdrowia metabolicznego oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń/chorób.

KOMPLEKSOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DIETO-PROFILAKTYKI ORAZ DIETO-TERAPII

Klient/pacjent otrzymuje drogą mailową szczegółowy materiał dotyczący zaleceń żywieniowych i suplementacji.

KONTROLA EFEKTÓW

Realizacja kolejnych badań po upływie 2-3 miesięcy (analiza porównawcza). Okresowe konsultacje w celu kontroli efektów realizowanych zadań oraz ewentualnej korekty zaleceń.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Napisz do nas
apartmentstorecartmapmustache linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram