MICHAŁ

MICHAŁ

dr Michał Boraczyński


Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej). Absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (studia I oraz II stopnia), Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (studia doktoranckie – III stopnia) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (studia podyplomowe z zakresu „Żywienie i dietetyka człowieka”). Stypendysta naukowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Nauczyciel akademicki (adiunkt) i szkoleniowiec. Autor i współautor ponad 50 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach jak Aging and Disease, Crybiology, Scientific World Journal, Journal of Strength and Conditioning Research, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Journal of Human Kinetics, i wiele innych. Uczestnik kilku projektów naukowych dotyczących m. in. wpływu różnych warunków środowiska na wskaźniki stresu oksydacyjnego oraz stanu zapalnego we krwi. Doświadczony diagnosta laboratoryjny – przez wiele lat prowadził badania naukowe i komercyjne w Centralnym Laboratorium Badawczym przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Dyplomowany specjalista z zakresu żywienia, suplementacji i treningu fizycznego.

Publikacje Naukowe

Moje certyfikaty